Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Hưng Yên

Kết nối với chúng tôi

Thôn Nghĩa Trai, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Thêm vào giỏ
Loại hình: Công nghệ thông tin,
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Giấy nhãn dán, g...
Thị trường: Chờ cập nhật
Xã Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Văn phòng phẩm
Thị trường: Chờ cập nhật
Sổ Lò Xo A7
Thêm vào giỏ
Dao Rọc Giấy
Thêm vào giỏ
Bút Bi Thiên Long
Thêm vào giỏ
Băng Dính Vải
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Giấy nhãn dán, giấy ...
Màng co nhãn nước mắm
- Đang có 0 chào bán
Thôn Nghĩa Trai, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm,...
Email: thanhvuonghy.plastic@gmail.com
Số điện thoại: 0904 773 777
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Văn phòng phẩm
Sổ Lò Xo A7 là sản phẩm của Công Ty TNHH Hưng Thịnh Hưng Yên
- Đang có 0 chào bán
Xã Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên
Email: hungthinhtrading5@gmail.com
Số điện thoại: 0979 900 268
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Văn phòng phẩm
Dao Rọc Giấy là sản phẩm của Công Ty TNHH Hưng Thịnh Hưng Yên
- Đang có 0 chào bán
Xã Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên
Email: hungthinhtrading5@gmail.com
Số điện thoại: 0979 900 268
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Văn phòng phẩm
Bút Bi Thiên Long là sản phẩm của Công Ty TNHH Hưng Thịnh Hưng Yên
- Đang có 0 chào bán
Xã Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên
Email: hungthinhtrading5@gmail.com
Số điện thoại: 0979 900 268
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Văn phòng phẩm
Băng Dính Vải là sản phẩm của Công Ty TNHH Hưng Thịnh Hưng Yên
- Đang có 0 chào bán
Xã Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên
Email: hungthinhtrading5@gmail.com
Số điện thoại: 0979 900 268
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)